Spoedeisende zorg en de Huisarts


Algemene inleiding

Huisartsen vormen een belangrijke schakel in de zorgketen. Zij moeten belangrijke spoedeisende zorg kunnen bieden in afwachting van de komst van de ambulance. Deze nascholing is er op gericht de huisarts te trainen in het verlenen van spoedeisende zorg aan patiŽnten waarbij de vitale functies in gevaar komen of dreigen te komen.

Doelgroep

Huisarts, HAIO.

Leerdoelen

Na deze module is de huisarts in staat

  • Te werken volgens de ABCD methodiek, treat first what kill's first
  • Een ventilatie dan wel een circulatie stilstand kunnen vast stellen aan de hand van de richtlijnen van de NRR.
  • Zij moeten de verschillende oorzaken van een ventilatie- dan wel circulatie-problemen kunnen verwoorden
  • Na het vaststellen van een ventilatie- dan wel een circulatieproblemen beschikken over voldoende psychomotorische vaardigheden voor het uitvoeren van de in te zetten handelingen bij volwassenen en kinderen.
  • Het kunnen toedienen van zuurstof met behulp van een zuurstofkatheter en een zuurstofmasker.
  • Het kunnen overnemen van de ademhaling mbv een beademingsmasker en of beademingsballon met gebruik van zuurstof.
  • Het aanleggen van een intraveneuze toegangsweg voor het toedienen van I.V medicatie.

Werkwijze

De training wordt begonnen met een presentatie over de ABCD methodiek. Daarna wordt er in verschillende stations gewerkt met scenario,s en simulatie patiŽnten (LOTUS). Tevens is er station waar technische vaardigheden worden geoefend zoals infuus aanbrengen en zuurstoftoediening

Groepsgrootte

12 tot 24 cursisten, per 6 cursisten 1 docent

Tijdsduur

3,0 uur inclusief pauze

Examinering / accreditatie

De cursus is voor 3 punten geaccrediteerd door het NHG

Aanvullende informatie

U ontvangt een syllabus. Er wordt gewekt met LOTUS slachtoffers om de situaties zo reŽel mogelijk te laten zijn. ETP verzorgt alle materialen.
De trainers zijn werkzaam in de pre-hospitale hulpverlening zoals ambulance en traumahelikopter.

Kosten op aanvraag

ETP heeft, naast deze korte introductiecursus over spoedeisende hulp binnen de huisartsenpraktijk, een uitgebreide cursus van 1,5 dag speciaal voor de huisarts ontwikkeld. Geaccrediteerd met 14 punten. Info op aanvraag.

Direct contact bel 026 - 4423233 of ga naar de contact paginaVerstuur dit artikel naar een kennis  Artikel uitprinten?