Herhalingscursus Bedrijfshulpverlener


INLEIDING

Het diploma bedrijfshulpverlener heeft een beperkte geldigheidsduur. Zowel ETP als het NIBHV adviseren derhalve om elke bedrijfshulpverlener één dag per jaar aan een herhalingscursus te laten deelnemen.
De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allentijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Door de bedrijfshulpverlener jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan de basisverplichting.

DOEL

Het up to date houden, opfrissen en actualiseren van kennis en vaardigheden op de taakgebieden van de bedrijfshulpverlening: eerste hulp, brandbestrijding, communicatie en ontruiming.

CURSUSINHOUD

De herhaling bedrijfshulpverlening bestaat uit twee onderdelen: het eerste hulp deel enhet brandweertechnisch deel. Deze onderdelen zijn apart van elkaar te behalen.

WERKWIJZE

Herhaling "Eerste hulp”

In deze herhaling zal kort de theorie, door middel van een PowerPoint presentatie, worden doorgenomen. De eerste hulp vaardigheden worden geoefend met behulp van oefenfantomen en een lotusslachtoffer. Hierbij komen allerlei onderwerpen uit de basiscursus naar voren.

Herhaling "brandbestrijding en ontruiming”

In deze herhaling worden veel praktijksituaties nagebootst. Zo worden er oefeningen "kleine blusmiddelen” gedaan en wordt er geoefend in het verplaatsen van slachtoffers.

LESDUUR / LOCATIE

Deze herhaling duurt 2 x 4 uur. Vier uur voor het eerste hulp deel en vier uur voor het brandbestrijding &ontruimingsdeel.

In overleg stellen we een cursusdatum en locatie vast.

GROEPSGROOTTE

Om voldoende individuele aandacht te kunnen geven bedraagt het aantal cursisten tussen de 10-15 personen.

EXAMINERING EN HERCERTIFICERING

Examinering en certificering vinden per onderdeel plaats. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de cursist een herhalingscertificaat "eerste hulp” en een herhalingscertificaat "brandbestrijding en communicatie”.
Er wordt getoetst of de kandidaat de voorgeschreven verrichtingen nog steeds beheerst. Het examen bestaat alleen uit een praktijkdeel, er is geen theoriedeel.

EVALUATIE

De cursus wordt zowel mondeling als schriftelijk met de cursisten geëvalueerd. Een verslag wordt naar de opdrachtgever opgestuurd.

AANVULLENDE INFORMATIE

Indien de bedrijfshulpverlener niet jaarlijks een herhalingscertificaat behaalt, vervalt de geldigheid van het certificaat.

Kosten op aanvraag

Direct contact bel 026 - 4423233 of ga naar de contact paginaVerstuur dit artikel naar een kennis  Artikel uitprinten?