Emergency Training Partners Cursussen, opleiding en adviesbureau
  volgende »
 

ERC publiceert nieuwe richtlijn 2010 voor reanimatie

Op 18 oktober 2010 heeft de European Resuscitation Council (ERC) een nieuwe richtlijn 2010 voor de uitvoering van reanimatie door leken en gespecialiseerde hulpverleners gepubliceerd. De Nederlandse Reanimatieraad (NRR) neemt deze richtlijn in grote lijnen over en zal deze aangepast aan de Nederlandse situatie binnenkort publiceren.

Een hartstilstand is een groot gezondheidsprobleem in Nederland: jaarlijks worden omstreeks 15000 Nederlands getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Ondanks verbeteringen in de uitvoering van reanimatie overlijdt naar schatting nog ca 85% van de slachtoffers aan de gevolgen ervan; 10 jaar geleden was dit nog meer dan 90%. Verdere verbetering is mogelijk en een overlevingskans tot 40-50% is haalbaar als reanimatie door omstanders nog meer wordt toegepast en veel meer dan tot nu toe, de noodzakelijke defibrillatie met de Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt toegepast. Toepassing van de AED in publieke ruimte maar ook in de woonomgeving moet krachtig worden bevorderd. Dit wordt in de nieuwe richtlijn 2010 expliciet gesteld. Een burgerinitiatief is gestart om reanimatieonderwijs in het curriculum van het voortgezet onderwijs verplicht te stellen.

In de nieuwe richtlijn blijft de beademing als essentieel onderdeel van de reanimatie gehandhaafd. Het belang van borstcompressie ("hartmassage”) wordt benadrukt, waarbij met voldoende kracht de borstkas voldoende diep (tenminste 5 cm, maar niet meer dan 6 cm) wordt ingedrukt met een snelheid van tenminste 100/minuut, maar niet meer dan 120/minuut. Deze borstcompressie moet zo min mogelijk worden onderbroken, alleen voor korte beademing en als een AED daartoe opdracht geeft. Alleen als een hulpverlener beademing niet kan of wil geven is borstcompressie alleen zonder beademing te verkiezen boven niets doen.

De ziekenhuisbehandeling nadat de reanimatie in eerste instantie is geslaagd is sterk verbeterd door z.g. "therapeutische hypothermie”, waarbij het slachtoffer op de Intensive Care afdeling kunstmatig wordt gekoeld tot 32-34 graden Celcius gedurende tenminste 24 uur. Deze behandeling wordt nu aanbevolen voor alle slachtoffers die het bewustzijn nog niet direct terugkrijgen en geldt nu voor alle leeftijden en voor alle oorzaken van de hartstilstand. Hierdoor wordt ook de kans op ernstige hersenbeschadiging door de hartstilstand belangrijk verminderd.

Bron Nederlandse Reanimatieraad

Deel dit artikel met anderen


Verstuur dit artikel naar een kennis  Artikel uitprinten?